Antoon van den Boogaard

ing. Antoon van den Boogaard MA (1978), studeerde Bouwtechnische Bedrijfskunde in Tilburg. Daarna heeft hij Applied Ethics gestudeerd in Leuven waar hij zich verdiept heeft in de bouwfraude in Nederland. Sinds 2009 werkt hij als adviseur bedrijfsethiek vanuit zijn eigen onderneming EthiekZaak. Daarbij richt hij zich voornamelijk op HR vraagstukken, het transparant maken van waarden, het organiseren van ethiek, stakeholdermanagement en beroepsethiek.

Advertenties
Geplaatst in Leden van de Denkfabriek HR & Ethiek | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Catherine Schnitzer

Drs. Catherine Schnitzer (1968), is bestuurskundige en criminologe. Diversiteit en Differentie zijn haar onderzoeksthema’s bekeken vanuit een politiek-bestuurlijke invalshoek. Zij heeft zich o.a. verdiept in een vergelijking van het integratiebeleid van Nederland met dat van Frankrijk. Als criminologe heeft ze de grondslagen van het interneringsbeleid in België beschreven. Momenteel gaat haar aandacht uit naar de vraag welke noodzakelijke, bestuurlijke bouwstenen voorondersteld worden voor een emancipatoir samenleven. Zij is mede oprichtster en zaakvoerder van het communicatie- en onderzoekscentrum Diversity bvba en voor deze organisatie ontwikkelt zij methodes voor het omgaan met psychische, financiële en bestuurlijke conflicten in organisaties.

Geplaatst in Leden van de Denkfabriek HR & Ethiek | Tags: , | Een reactie plaatsen

Sjoerd Jansen Venneboer

Drs. Sjoerd Jansen Venneboer (1971), studeerde bedrijfswetenschappen in Nijmegen. Hij is een onafhankelijk bedrijfskundig professional, gedreven om complexe en vertrouwelijke vraagstukken snel en discreet tot een oplossing te brengen. Hij doet dit met aandacht voor de rol van nieuwe generaties, de mondiale beweging van verantwoord ondernemen en bedrijfsethiek in het bijzonder.

Geplaatst in Leden van de Denkfabriek HR & Ethiek | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Hans Wesseling

Drs. Hans Wesseling (1946), studeerde onder meer filosofie en economie in Nijmegen en Tilburg. Zijn professionele carrière omspant 25 jaar internationaal Human Resource management. Hij was gedurende die periode verantwoordelijk voor uiteenlopende beleidsterreinen zoals arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen, Management Development en –Training, HR-benchmarking en een breed scala internationale projecten. In 2003 werd hij Corporate Affairs Manager. In die positie droeg hij bij aan wereldwijde programma’s op het gebied van Social Responsibility & Integrity Management. Sinds 2005 is hij zelfstandig adviseur Integrity Management.

Geplaatst in Leden van de Denkfabriek HR & Ethiek | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Han van der Pool

Drs. Han van der Pool (1953), studeerde  Klinische en Arbeids- en Organisatie- Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte  als  trainer / organisatie adviseur bij KSG-Berenschot, als Director Human Resource Development bij Koninklijke Ahold, Learning Consultant bij Heineken en Management Development Manager bij TNT. Op dit moment is hij aangesloten bij Trompenaars Hampden-Turner Consultancy.

Geplaatst in Leden van de Denkfabriek HR & Ethiek | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Jo Geurts

Drs. Jo Geurts RA (1950), studeerde algemene econometrie met filosofie als belangrijk onderdeel,  bedrijfseconomie en accountancy aan de Universiteit van Tilburg.  Hij is verbonden aan Avans hogeschool te Tilburg, waar hij zich bezig  houdt met compliance, risicomanagement en onderzoek naar ethische vraagstukken van en binnen organisaties.

Geplaatst in Leden van de Denkfabriek HR & Ethiek | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Rien Brouwer

Rien Brouwer (1952), werkte jaren als HRM functionaris in het bankwezen. Daarna studeerde hij theologie aan de KTA in Amsterdam. Hij was jarenlang zelfstandig loopbaanadviseur en arbeidspastor in het Aartsbisdom Utrecht en maakt nog steeds deel uit van het bestuur van Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK). Sinds 1999 is hij als docent HRM/Social Work en bedrijfsethiek verbonden aan de Hogeschool van INHOLLAND. Hij publiceert vanuit een theologisch perspectief over sociaal maatschappelijke vraagstukken en daarnaast over HRM en sociaal recht.

Geplaatst in Leden van de Denkfabriek HR & Ethiek | Tags: , , , , , , | 1 reactie